Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 6,1%
- ŚLĄSKIE 4,7%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,3%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Jesteś przedsiębiorcą, chcesz podnieść kwalifikacje i umiejętności swoje i swoich pracowników - skorzystaj z nowych form wsparcia
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, zachęca Przedsiębiorców do udziału w projekcie „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i pracowników. Celem głównym projektu jest nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. W związku z realizacją projektu organizowane są spotkania informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w trakcie których mobilny doradca przekazuje najistotniejsze informacje w jaki sposób skorzystać z dofinansowania w ramach projektu. Wszystkich PRZEDSIĘBIORCÓW zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach (termin do ustalenia) prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32 3462 712, 3462 713.

baza 2 mini

 
Uczestnicy projektu – grupa docelowa:
 • mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z woj. śląskiego,
 • pracownicy i kadra zarządzająca (MŚP).
Dofinansowanie obejmuje usługi:
 • szkolenia,
 • kursy,
 • usługi doradcze,
 • studia podyplomowe,
 • egzaminy,
 • coaching,
 • mentoring,
 • e-learning.
Najważniejsze informacje:
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy to 100 000,00 zł (cały okres realizacji projektu).
 • Kwota ta nie może być wyższa niż iloczyn liczby pracowników obejmowanych wsparciem oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która wynosi 7 500,00 zł (nie więcej jednak niż 15 000,00 zł na jedną usługę).
 • Dofinansowanie do 80% wartości usługi.
 • Umowa może obejmować jedną lub kilka usług.
 • Przedsiębiorca może korzystać z dofinansowania kilkakrotnie w okresie realizacji projektu – podpisanie kilku umów (obowiązują go wcześniej wymienione limity).
Możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 
Informacje pod adresem: www.spnt.sosnowiec.pl
lub Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (POP):
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny,
ul. Wojska Polskiego 8,
41-208 Sosnowiec
Godziny otwarcia:
9:00 – 15:00 (poniedziałek – piątek)
Godziny otwarcia (po otwarciu naboru):
7:00 – 17.00 (poniedziałek – piątek)
 
Kontakt z animatorami:
Renata Kowalewska-Szucio, tel. + 48 531 401 834, e-mail: r.kowalewska-szucio@arl.org.pl 
Katarzyna Mysiak, tel. +48 575 401 834, e-mail: k.mysiak@arl.org.pl