Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia (kwiecień 2018):
- POLSKA 6,3%
- ŚLĄSKIE 4,9%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,4%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Projekt „Akademickie centrum kwalifikacji zawodowych”
Projekt jest realizowany przez Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 240 osób dorosłych z Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy. Grupa docelowa: osoby pow. 18 r. ż., zamieszkujące subregion centralny Województwa Śląskiego, chcące z własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniach i kursach zawodowych, w tym: Osoby bezrobotne, Osoby bierne zawodowo, Osoby pracujące o niskich kwalifikacjach tj. poniżej poziomu ISCED 3 (wykształcenie ponadgimnazjalne i niższe), Osoby o kwalifikacjach powyżej ISCED 3, posiadające wykształcenie kierunkowe dotyczące zawodu wskazanego w Barometrze Zawodów 2016 jako nadwyżkowy dla Województwa Śląskiego.

gwsp

 
Formy wsparcia realizowane w projekcie:
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 • Technik handlowiec
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Inne, w zależności od
 • Kursy kompetencji ogólnych (jako uzupełnienie kursów zawodowych):
 • Kurs budowania i efektywnej współpracy w zespole (w tym role grupowe, rozwiązywanie konfliktów, efektywna komunikacja, planowanie pracy zespołu itd)
 • Kurs rozwoju kompetencji samoorganizacyjnych (w tym zarządzanie sobą w czasie, podejmowanie decyzji i przejawianie inicjatywy, odporność na stres i motywacja do pracy itd.)
 • Specjalistyczne kursy informatyczne:
 • Kurs programowania aplikacji biznesowych i systemów informatycznych
 • Kurs grafiki i animacji 3D
 • Kurs administratora systemów komputerowych
 • Kurs administratora stron internetowych
Kontakt:
 
Biuro projektu: 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 35A
Tamara Tabin, tel.: (32) 461 21 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.