Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 6,1%
- ŚLĄSKIE 4,7%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,3%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Informacje o projekcie „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”
Firma Business School rozpoczęła z dniem 01.08.2017 III edycję rekrutacji projektu „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób o niskich kwalifikacjach, a w szczególności kobiet, osób po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. 

zainwestuj w siebie mini

 
Grupa docelowa: 
 • osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 lat  
 • mieszkańcy województwa śląskiego  
 • osoby o niskich kwalifikacjach: 
 • osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe 
 • lub zasadnicze zawodowe  
 • osoby długotrwale bezrobotne: dorośli (25 lat lub więcej) 
 • osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
Oferujemy: 
 • Indywidualny Plan Działania  
 • Doradztwo Zawodowe  
 • Pośrednictwo Pracy  
 • Szkolenia Zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników  
 • 3-miesięczne Staże  
 • Wsparcie Coacha  
 • Stypendium podczas szkoleo i staży  
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże  
 • Catering w czasie szkoleo  
 • Materiały dydaktyczne i pomocnicze 
Biuro Projektu: 
 
ul. Podgórna 4 lok. 5, 
40-026 Katowice  
tel. 500-048-060, 500-048-090 fax. 22 620-62-76