Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Sierpień 2018
Liczba bezrobotnych: 873
Stopa bezrobocia (lipiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” - informacje o projekcie

Od 01.06.2017 r firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński rozpoczęła na terenie województwa śląskiego realizację projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 znow aktywni mini

 
Do udziału w projekcie zapraszamy:
 
156 osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby z niepełnosprawnościami będą traktowane podczas rekrutacji priorytetowo
GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:
 
1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
2. Pośrednictwo pracy
3. Wysokiej jakości szkolenia wraz z Modułem uzupełniającym o kompetencje społeczne:
 
A) w standardzie certyfikacji VCC
 • Telemarketer
 • Logistyk/spedytor
 • Specjalista ds. funduszy unijnych wraz z treningiem asertywności
 • Programowanie serwisów www
 • Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
B) zakończone EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM weryfikującym nabyte kwalifikacje/ kompetencje:
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Przedstawiciel handlowy
 • Pomoc kuchenna
4. 3-miesięczne staże