Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia (kwiecień 2018):
- POLSKA 6,3%
- ŚLĄSKIE 4,9%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,4%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W TARGACH PRACY i EDUKACJI !!

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach składają serdeczne podziękowania wszystkim Wystawcom i Odwiedzającym tegoroczne Targi Pracy i Edukacji. W przedsięwzięciu wzięło udział 96 wystawców. Zorganizowane po raz kolejny Targi Pracy i Edukacji były dla Pracodawców okazją do zaprezentowania swojej Firmy, aktualnych ofert pracy oraz znalezienia odpowiednich pracowników, przede wszystkim dzięki bezpośredniemu kontaktowi z osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia.

 targi2017 logo

 
Wydarzenie to było również szansą dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na znalezienie zatrudnienia w kraju lub za granicą, uzyskanie informacji o możliwości podniesienia lub zmiany kwalifikacji, nabycie kompetencji w zakresie kontaktów interpersonalnych czy też pozyskanie wiedzy dla chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, instytucjami edukacyjnymi i innymi wystawcami daje realną szansę na znalezienie pracy lub podjęcie decyzji o dalszej edukacji. Bezpłatnych porad prawnych udzielali eksperci Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Galeria zdjęć: