Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Marzec 2018
Liczba bezrobotnych: 919
Stopa bezrobocia (marzec 2018):
- POLSKA 6,6%
- ŚLĄSKIE 5,1%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,5%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
UWAGA ! Rozpoczęliśmy realizację projektu PO WER !

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice (III)". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Świętochłowice. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy oraz należących do kategorii NEET. 

 aktywizacja osob mlodych 2017 mini

 
W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia m. in. takie jak:
 1. SZKOLENIA INDYWIDUALNE
  osoby bezrobotne - 32 3462 712

 2. STAŻE
  pracodawcy - 32 3462 720, 721
  osoby bezrobotne - 32 3462 715, 716, 736, 737, 748, 749

 3. ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  osoby bezrobotne - 32 3462 714
szkolenia Misc Download icon wniosek do pobrania
staże Misc Download icon wniosek do pobrania
dotacje Misc Download icon wniosek do pobrania

Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.