Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
1. Osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczenia usług pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM) tłumacza systemu językowo-migowego (SJM), tłumacza SKOGN przy załatwianiu spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świętochłowicach proszone są o wysłanie zgłoszenia:
- na adres poczty elektronicznej: kasw@praca.gov.pl
- faxem: 32 3462 729
przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą
(z wyłączeniem sytuacji nagłych)
2. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach udostępnia środki wspierające komunikowanie się osób trwale lub okresowo doświadczających trudności w komunikowaniu się, którymi są: poczta elektroniczna, fax.
Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19.08.2011 (Dz. U. Nr 202 poz. 1243)

logo_nieslyszacy