Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Lipiec 2018
Liczba bezrobotnych: 862
Stopa bezrobocia (czerwiec):
- POLSKA 5,9%
- ŚLĄSKIE 4,5%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 27 sierpnia 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 27.08.2018 r. o godzinie 7:00 i kończy 28.08.2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS

|
Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców.

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 
https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA 
https://www.youtube.com/watch?v=rjCOKMHjiao 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Az2KAmlmU 
https://www.youtube.com/watch?v=qaXh1cOnm9w 

Zapraszamy Pracodawców do zapoznania się z nimi.

 mezczyzna umowa

|
Projekt „Praca? Lubię to!”

Uczestnikom projektu oferuje się szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i staż zawodowy. Projekt jest bezpłatny i kieruje konkretną pomoc w kierunku osób bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo zamieszkujących w woj. śląskim (9 osób). Kryteria dla uczestników projektu: osoby bezrobotne – niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym długotrwale bezrobotne (przynajmniej 2 osoby), osoby bierne zawodowo w tym osoby niepełnosprawne (przynajmniej 2 osoby), w wieku 18-29 lat, zamieszkujące w woj.  śląskim.

 wcwr

|
Zaaplikuj do pracy w Infobusie Amazon !

Bus rekrutacyjny firmy Amazon odwiedzi Świętochłowice w sobotę 04.08.2018 i niedzielę 05.08.2018. Rekruterzy nowoczesnego centrum logistycznego będą czekać przy Centrum Handlowym Atrium (ul. Chorzowska 19) w godzinach 10.00 - 18.00. Poszukujący pracy będą mieli okazję poznać tam szczegóły oferty zatrudnienia pracy stałej, dodatkowej lub tymczasowej.

 infobusAmazon

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 1 sierpnia 2018 r. do 2 sierpnia 2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 01.08.2018 r. o godzinie 7:00 i kończy 02.08.2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS

|
 "Efekt motyla" - informacje o programie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. śląskiego

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie pracy, posiadających III profil pomocy. Grupa docelowa to osoby niepełnosprawne. Uczestnicy projektu będą objęci pomocą doradcy zawodowego oraz psychologa.  Głównym celem projektu jest: zwiększenie szans na rynku pracy dzięki doradztwu zawodowemu, coachingowi, kursom zawodowym oraz stażom; Projekt jest dla osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnościami narządu wzroku, narządu słuchu i sprzężonymi;

 efekt motyla mini

|
„Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oferuje BEZPŁATNE doradztwo specjalistyczne, które realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 rops

|
Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach przedłuża nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania KFS w roku 2018 do dnia 20.07.2018 r. do godziny 15.00 (dotyczy wniosków składanych w formie papierowej i elektronicznej).

 KFS