Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Wrzesień 2018
Liczba bezrobotnych: 827
Stopa bezrobocia (wrzesień):
- POLSKA 5,7%
- ŚLĄSKIE 4,4%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 6,8%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
Informacja

W związku z ustanowieniem 12 listopada dniem wolnym Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach będzie nieczynny.

 info green

|
"Europejskie Dni Pracodawcy" w PUP Świętochłowice - fotorelacjacamera1600

Wzmocnienie współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową rolę w realizacji przez publiczne służby zatrudnienia efektywnych działań na rzecz rynku pracy. Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy pracodawcami a publicznymi służbami zatrudnienia. Do zainicjowanej przez Sieć Europejskich Służb Zatrudnienia inicjatywy, przyłączył się też Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach organizując dzień otwarty dla pracodawców w dniu 7 listopada 2018 r. Celem wydarzenia było przede wszystkim podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PUP oraz umocnienie relacji z lokalnymi przedsiębiorcami.

 europejski dzien pracodawcow 2018 mini

|
Giełda pracy dla niepełnosprawnych
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach zapraszają osoby niepełnosprawne na: GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Termin: 22 listopada 2018 r. (czwartek) Godzina: 10.00 -14.00, Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, ul. Bankowa 11a; Katowice. Podczas Giełdy przewidziane są stoiska doradcze: PFRON, ZUS, Biura Karier, Urząd Pracy, CINiBA.

popon 2  

|
„Rekrutacja i selekcja pracowników” - informacja o szkoleniu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza w dniu 15 listopada br. na szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników” realizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawców, organizowanych przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracodawców, pracowników działów kadr oraz osób odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, sala  nr 221 (II piętro), w godz.9.00-14.00.

 business coaching

|
„Europejskie Dni Pracodawcy" w PUP Świętochłowice

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy Pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach również włączył się w tę inicjatywę, organizując w dniu 7 listopada 2018 r. (w godz. 10.00-12.00) Dzień Informacyjny dla Pracodawców w siedzibie PUP. Przedsiębiorcy będą mieli szansę na uzyskać fachową poradę dotyczącą usług i możliwości oferowanych przez urząd pracy. Zapraszamy Pracodawców do uczestnictwa w wydarzeniu. Prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału do dnia 6.11.2018 r. 32 3462 723, 32 3462 724, 32 3462 746, 32 3462 747.

europejski dzien pracodawcow 2018 mini

|
TEKA ABSOLWENTA – kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Projekt TEKA ABSOLWENTA Technologia-Efektywność Kompetencje-Aktywizacja realizowany jest przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której misją jest tworzenie przestrzeni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z pełni przysługujących im praw obywatelskich. Projekt adresowany jest do osób, które: są mieszkańcami  jednego z 6 województw:  śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego,  podkarpackiego, pomorskiego,  wielkopolskiego, posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu; są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

 teka absolwenta mini

|
Świętochłowiccy przedsiębiorcy wyróżnieni podczas Europejskiego Kongresu MiŚP

W dniach 17-19 października 2018 odbywa się 8 edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Motywem przewodnim Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest mała i średnia przedsiębiorczość jako najważniejszy sektor polskiej gospodarki. W trakcie tych trzech dni o możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutują zarówno osobistości ze świata polskiej nauki, polityki i gospodarki, jak i delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

 kongres 2018

|
Spotkania informacyjno-doradcze z uczniami w ramach III Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

W dniu 05.10.2018 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach odbyło się spotkanie informacyjno – doradcze z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Świętochłowicach w ramach III Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego na temat wymogów rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz określania własnych zainteresowań zawodowych.

 dyzur doradcy baner