Wyszukiwanie

Baza Informacyjna

Statystyki

stat Maj 2018
Liczba bezrobotnych: 890
Stopa bezrobocia :
- POLSKA 6,1%
- ŚLĄSKIE 4,7%
- ŚWIĘTOCHŁOWICE 7,3%

Ankiety

Ankieta dla lokalnych przedsiębiorców umożliwi identyfikację sytuacji przedsiębiorstw, występujących problemów oraz pojawiających się potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników

|
„Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oferuje BEZPŁATNE doradztwo specjalistyczne, które realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 rops

|
Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach przedłuża nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania KFS w roku 2018 do dnia 20.07.2018 r. do godziny 15.00 (dotyczy wniosków składanych w formie papierowej i elektronicznej).

 KFS

|
"Niepełnosprawni na etacie" - informacje o projekcie

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu „Niepełnosprawni na etacie, w ramach pilotażowego programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć. Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym. Elementy zadania: indywidualne doradztwo zawodowe, trener pracy, warsztaty z autoprezentacji, warsztaty i szkolenia zawodowe, mentoring, e-mail: projekt@absolwent.org 

baner absolwent mini

|
Ogłoszenie o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że w dniach od 16 lipca 2018r. do 17 lipca 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wnioski należy składać: w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach, ul. Plebiscytowa 3 lub drogą elektroniczną. Nabór rozpoczyna się 16.07.2018 r. o godzinie 7:00 i kończy 17.07.2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

 KFS

|
Projekt "Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie"

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. W ramach programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie udzielane są niskooprocentowane (0,44% w skali roku, bez żadnych dodatkowych kosztów) pożyczki dla osób młodych – absolwentów, studentów ostatnich lat studiów oraz osób bezrobotnych. Pożyczka w ramach programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcieto obecnie ponad 92.000zł na uruchomienie i rozwój własnej firmy, które można uzyskać bez żadnych dodatkowych kosztów, aplikując drogą elektroniczną poprzez zatwierdzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego platformę elektroniczną stworzoną i prowadzoną przez MFES.

mfes mini

|
„Przeciwdziałamy niepełnosprawności poprzez integrację” - projekt

Na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas od dnia 01.03.2018r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Przeciwdziałamy niepełnosprawności poprzez integrację”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zakłada objęciem wsparciem 24 osób z niepełnosprawnościami z miast: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Świętochłowice.

przeciwdzialamy niepelnosprawnosci mini

|
"Głucha Mama na rynku pracy" - Dzień Otwarty w WUP Katowice

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach włączył się w realizację działań na rzecz aktywizacji zawodowej głuchych kobiet realizowanych w ramach projektu "Głucha Mama na rynku pracy". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 28 czerwca br. w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30) odbędzie się Dzień Otwarty.

glucha mama mini

|
„Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”

04.06.2018 r. „Technopark Gliwice” rozpoczyna rekrutację do nowego projektu – „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”. Projekt kierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów (do 1 roku od obrony) Politechniki Śląskiej, a jego głównym celem jest udział 60 Uczestników w 3-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach woj. śląskiego. Koszty stażu pokrywane są w ramach projektu.

technopark mini